Over de overtuiging die je wil veranderen

Doen wat je gisteren deed betekent dat je krijgt wat je gisteren had. Zolang het patroon niet doorbroken wordt blijft het resultaat hetzelfde. En dat wil je niet. Maar dat betekent dat je tegen je gewoonten, tegen je natuur in moet gaan. Je gewoonten zijn je gewoonten geworden door het vaak te doen en blijkbaar heeft deze manier van handelen je tot nu toe gebracht waar je bent en dat is op zijn minst een plek waar je nog leeft. Dus aan je primaire behoeften is voldaan. Maar als je verder kijkt zijn er waarschijnlijk nog veel meer positieve dingen te noemen over de plek waar je bent. Waarschijnlijk heb je een huis, familie, vrienden, een baan. Kijk eens om je heen wat je allemaal al bereikt hebt.
Dat komt allemaal door jouw gedrag.
En toch is er blijkbaar een deel van dat gedrag waarvan je het idee hebt dat het je tegenhoudt. Dat het staat tussen de plek waar je bent en waar je zou willen zijn.
Ergens moet je iets anders gaan doen dan hoe je het gisteren deed. Lees verder Over de overtuiging die je wil veranderen

Over reageren, regeren en regisseren

Vorige week pleitte ik voor minder druk zijn. Gewoon door het niet te zijn. Niet meer zeggen dat je druk bent. Impulsen negeren. Maar dat was wel een beetje erg makkelijk gezegd. Want zelf als je na het lezen van die blog al vond dat je het er mee eens was, is het maar zeer de vraag of je er wat aan bent gaan doen.
En waarschijnlijk is dat niet het geval. Want zelfs met de beste intenties ga jij niet veranderen. Er zijn maar twee redenen om echt een verandering bij jezelf voor elkaar te krijgen: noodzaak of passie.
Een noodzaak kan allerlei achtergronden hebben. Een arts die tegen je zegt dat als je nu niet stopt met roken je binnen zes maanden je laatste adem uitblaast kan een goeie stimulans zijn om je gedrag te veranderen.
Passie komt vanuit jezelf. Als je ergens echt enthousiast voor bent, een intrinsieke motivatie hebt om er mee aan de slag te gaan, heb je een kans dat het je gaat lukken. Nu vind ik ‘passie’ altijd een beetje een vies woord. Omdat het iets te vaak gebruikt wordt. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel.
De verandering die je voor ogen hebt, in dit geval minder druk zijn, moet er wel een zijn die je verder brengt richting je doelen. Uitgangspunt is dat je weet wat je doelen zijn. Ik zal mijn pitch voor het volgen van mijn training of het lezen van mijn boek maar eens achterwege laten. Met een heldere set doelen en de overtuiging dat je die ook wil gaan behalen, dat deze bovendien randvoorwaardelijk zijn voor een gelukkig leven, creëer je zelfs een beetje noodzaak.
Maar dan? Hoe krijg je jezelf dan veranderd?

Lees verder Over reageren, regeren en regisseren

Over ronde ballen en zo

Het EK komt eraan. Mooi hoe een sportevenement een land kan beïnvloeden.

Het land kleurt weer oranje. De eerste reclames die het thema ‘misbruiken’ zijn al gespot. We zijn weer één team, met één taak. Alle neuzen dezelfde kant op. Overmoedigheid tegenover negatief pessimisme. 17 miljoen coaches met eigen meningen. Redenen en excuses. En de discussies rondom de bal! Er wordt alweer veel gesproken over “Tango 12“.

Lees verder Over ronde ballen en zo

Onmisbare feiten over Jabulani

JabulaniVoor iedereen die vindt dat het invullen van een WK-pool eigenlijk onder de kansspelbelasting zou moeten vallen, hierbij een heldere uiteenzetting over de feitelijke invloed van Jabulani (de bal) op het verdere verloop van het wereldkampioenschap. Natuurlijk had je dit liever geweten voordat je de pool invulde… Gelukkig kun je voor de nog komende wedstrijden je ingevulde scores nog aanpassen na het lezen van dit stuk.

De naam Jabulani komt uit het Zoeloe, de taal van de de grootste etnische groepering in Zuid-Afrika. Jabulani betekent “feestelijk vieren”. Fabrikant Adidas heeft de bal elf kleuren gegeven, die symbool staan voor de elf officiële talen en elf Zuid-Afrikaanse stammen in Zuid-Afrika.

Tot zover de introductie. Nu de meest essentiële, need to know, feiten die bijdragen aan het vormen van een helder beeld over de voordelen of nadelen van deze bal. Daarna volgt een korte toelichting op het gedrag van de bal in de lucht (Jabulanisch gedrag), waarna wordt afgesloten met een uitleg over wat dat nu allemaal betekent voor het spel.

Lees verder Onmisbare feiten over Jabulani

Over lijfsbehoud

Politieke partijen hebben idealen. Hebben een denkwijze of een gedachtengoed. Ze willen de stem van hun achterban laten gelden in de landelijke, lokale, provinciale of Europese parlementen. Maar om een stem te laten gelden heb je omvang nodig. En daar heb je stemmen voor nodig bij de verkiezingen. Het valt me de laatste tijd weer op dat het nergens lijkt te gaan om het daadwerkelijk verkondigen van standpunten, maar alleen om het winnen van ‘zieltjes’. Om meer inspraak te krijgen, meer zetels. Zit een partij in de oppositie, wordt al het beleid onderuit gehaald. Het valt me ook op dat de media zich weer telkens laten verleiden om nieuws te brengen als ‘de oppositiepatijen lieten geen spaander heel van de kabinetsplannen’. Nee, natuurlijk niet. Dat is hun werk. Ze zitten in de oppositie. Ze willen het kabinet omver duwen om zelf aan de macht te komen. En zo af en toe lukt dat eens. En anders zitten ze de vier jaar uit. Coalitiepartijen doen hetzelfde. Meestal. Maar dan alleen wanneer het bijna verkiezingstijd is. Dan is het gevoerde beleid ineens niet meer heilig. Maar dan heeft het allemaal aan de andere partijen gelegen.

Idealen nastreven of de wil om de grootste te zijn? Een betere wereld of zelf de meeste macht? Lees verder Over lijfsbehoud

Welkom

Zo. Een blog. Kan ik naast mijn Twitterberichten die ik al rondspam over Facebook en LinkedIn ook nog langere verhalen de digitale wereld inslingeren. Verhalen over werk, over de wereld, over mijn vakgebied. Kortom, over zaken die mij bezig houden. Zaken die ik van me af wil schrijven. Om het te delen of om het kwijt te zijn. Eens kijken of het werkt. Eens kijken of ik reacties krijg. Kijken of iemand er wat aan heeft. Kijken of ik vind dat ik er wat aan heb.

We gaan het zien.

Groeten,

Frank